Informace pro akcionáře

29. 05. 2023

Pozvánka na valnou hromadu dne 30. června 2023

Jednací a hlasovací řád valné hromady dne 30. června 2023
Pozvánka na valnou hromadu dne 30. června 2022

Jednací a hlasovací řád valné hromady dne 30. června 2022


Reakce společnosti na návrh společnosti GORDEX spol. s r.o. z 7.7.2021
Průvodní dopis ke stanovisku představenstva k veřejnému návrhu na odkup akcií
Oficiální stanovisko představenstva k Veřejnému návrhu na odkoupení akcií
Návrh společnosti GORDEX spol. s r.o. z 29.6.2021
Průvodní dopis k veřejnému návrhu na odkup akcií
Veřejný návrh na odkoupení akcií

Pozvánka na valnou hromadu dne 30. června 2021 Jednací a hlasovací řád valné hromady dne 30. června 2021
Pozvánka na valnou hromadu dne 30. června 2020
Jednací a hlasovací řád valné hromady dne 30. června 2020

Pozvánka na valnou hromadu dne 28. června 2019
Pozvánka na valnou hromadu dne 29. června 2018
28.5.2018
Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu

23.6.2017
Oznámení o konání řádné VALNÉ HROMADY 2017
29.5.2017
OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ
17.5.2017
OZNÁMENÍ O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY K ODEVZDÁNÍ AKCIÍA SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ
24.2.2017
OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

9.12.2016
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2016
26.09.2016
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2016
30.5.2016
Prohlášení o neplatností akcií na majitele
19.6.2015
Výzva
28.5.2015
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2015
2.6.2014
Zápis z řádné valné hromady společnosti
30.6.2014
Stanovy
23. 5. 2014
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ V DŮSLEDKU ZMĚNY JEJICH FORMY
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 2014