Prodej zemědělské techniky Prodej zemědělské techniky

Prodej zemědělské techniky
APV Pneumatická secí zařízení PS 120 M1 I PS 200 M1 I PS 300 M1

APV Pneumatická secí zařízení PS 120 M1 I PS 200 M1 I PS 300 M1

Apv

Pneumatická secí zařízení pokrývají téměř všechny aplikace v moderním zemědělství. Přesné dávkování zajišťuje výsevní hřídel. Vynášení materiálu pomocí hadic a odrážecích plechů těsně nad půdním povrchem umožňuje přesnou aplikaci semen zeleně, podsevů, travních dosevů atd. Výběr řídicího modulu se provádí podle individuálních požadavků.

Osivo je elektricky řízeným výsevním hřídelem dopravováno ze zásobníku osiva do vzduchového kanálu. Odtud je osivo pomocí ventilátoru vedeno plastovými hadicemi k odrážecím plechům a rovnoměrně aplikováno blízko u země. Díky tomu je možná přesná aplikace osiva i za větrného počasí!

PŘESNOST

  • Přesný příčný rozptyl v celé pracovní šířce     
  • Bodově přesná aplikace osiva nezávisle na větru

 

VŠESTRANNOST

  • Rozmanité možnosti přizpůsobení secího zařízení PS vašim potřebám díky velkému výběru zásobníků, výsevních hřídelů, typů ventilátorů, vývodů atd.
  • Montáže na téměř všechny stroje pro zpracování půdy, secí zařízení a stroje pro ošetřování kultur – nezávisle na výrobci

 

KOMFORT

  • Vynášené množství osiva přizpůsobené rychlosti a správa pohybu na souvrati pomocí senzoriky1 (volitelně)

 


Fotogalerie

Kontaktní formulář

Chcete si stroj prohlédnout osobně?
Napište nám.