Prodej zemědělské techniky Prodej zemědělské techniky

Prodej zemědělské techniky
Farmet Secí stroj Falcon PRO Tandem

Farmet Secí stroj Falcon PRO Tandem

Farmet

Secí stroj Falcon PRO Tandem využívá modulární základ Falcon PRO osazený přední secí sekcí s pěchovacím pneumatikovým válcem a třemi řadami speciálních secích radlic. Za secími radlicemi je umístěn účinný urovnávací a zavlačovací systém zajišťující výborné urovnání povrchu půdy a rovnoměrné rozmístění rostlinných zbytků.

 

Zadní pneumatikový válec vybavený velkými nízkotlakými pneumatikami zajišťuje velmi nízký tlak na půdu i při maximálním naplnění zásobníků osiva a hnojiva. Robustní pneumatiky jsou velmi odolné proti průrazu a umožňují transport stroje na nekvalitních komunikacích vysokými rychlostmi i na velké vzdálenosti.

 

Speciální secí radlice s tandemově uspořádanými výstupy pro setí osiva a paralelní ukládání hnojiva do kořenové zóny zajišťují kvalitní výsev i v podmínkách vysokého množství posklizňových zbytků v technologiích setí do mulče. Přesné hloubkové vedení pneumatikovými válci umožňuje dosahovat přesnosti hloubky setí srovnatelné s diskovými secími stroji.

 

Robustní konstrukce stroje je vhodná i do kamenitých půd.

 

 

Vysoký výkon a kvalita práce

  • Malé prostoje pro plnění zásobníků díky velikému objemu.
  • Rychlé obrátky na souvrati díky krátké kompaktní konstrukci.
  • Malý tažný odpor díky nízké hmotnosti a speciálním radlicím.
  • Systém využívající přední a zadní válce pro hloubkové vedení a vynikající kopírování. Perfektní urovnání, utužení a zpracování půdy jediným přejezdem.

 

 

 

 


Fotogalerie

Kontaktní formulář

Chcete si stroj prohlédnout osobně?
Napište nám.